Utilisateur 3qloanda2

Membre depuis: 3 mois (depuis 13-Avr)
Type: Utilisateur enregistré
Nom et prénom:
Emplacement:
Site: http://3qloanda.mobi/
A propos: 3Q Loạn Đả là game dòng thẻ bài với cơ chế chiến đấu màn hình ngang đậm chất hành động với bối cảnh lịch sử Tam Quốc quen thuộc. Trong 3Q Lọan Đả – bạn sẽ là võ tướng thời tam quốc: Long Tướng, Quân Sư, Tiễn Thần, Kiếm Vũ; với mỗi võ tướng sẽ có các sở trường, chiêu thức của riêng mình để chiến đấu với các boss nổi tiếng trong thời tam quốc như Lữ Bố, Đổng Trác, Trương Giác

Activité par 3qloanda2

Score: 100 points (classé #5,248)
Questions: 0
Réponses: 0
Commentaires: 0
a voté sur: 0 questions, 0 réponses
S'est épuisé: 0 votes haut, 0 votes contre
Reçu: 0 votes haut, 0 votes contre

Mur de 3qloanda2

Se connecter ou S'inscrire pour poster sur ce mur.
...